Verkeersontwerpen.nl

Voorbeelden, tips en aanbevelingen

Microtondes

De stiprotonde, punaiserotonde, micro-rotonde, ofwel microtonde, is de kleinste telg in de rotondefamilie. Vaak niet meer dan een overrijdbaar eiland en een rijbaan hier omheen. Sinds begin 2000 worden ze al toegepast.

Op het eiland of op de toe leidende wegen moet het rotonde bord D01 staan. De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens is niet helder over waar het bord D01 moet of mag staan. Hierover is een dialoog met het ministerie gaande.

Is men verplicht om óm het eiland heen te rijden als het bord D01 niet op of bij de microtonde staat? Sommige wegontwerpers kiezen ervoor het bord weg te laten. Deze zijn dus sowieso niet juridisch gedekt. Daar geldt immers geen verplichte rijrichting.

In het buitenland mag het rotondebord wél voor de rotonde staan. Ik pleit er derhalve voor dat dit ook in Nederland juridisch beter gedekt is.

In 2014 hebben Léon Lurvink en Sander Korver een paper geschreven en gepresenteerd op het NVVC (Nationaal VerkeerVeiligheids Congres). Klik op de onderstaande link om de paper te downloaden (ca. 4 Mb)

Paper NVVC 2014 Microtondes

Download hier een pdf met voorbeeld locaties van Microtondes. Deze lijst is niet uitputtend, er zijn natuurlijk meer locaties. Kent u zo’n locatie, mail deze dan naar info@rijcurve.nl.

© 2024 Verkeersontwerpen.nl

Thema door Anders Norén