Verkeersontwerpen.nl

Voorbeelden, tips en aanbevelingen

Basisschool en KDV parkeerbehoefte

Bij de ontwikkeling of groei van een basisschool of IKC is het altijd de vraag hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig voor het halen en brengen van de kinderen.

De onderstaande berekeningen zijn een bewerking van de indicatieve berekening die in menig beleidsstuk van gemeenten in Nederland staat, die weer afkomstig is uit CROW in publicatie 182 (2008).

Voor een meer actuelere berekeningsmethode (ook voor de fiets) kijk je op https://www.crow.nl/online-kennis-tools/crow-parkeervraagcalculator

De reductiefactor parkeerduur geeft aan hoe vaak een parkeervak gebruikt wordt.

– groepen 1 t/m 3 gemiddeld 10 minuten in periode van 20 minuten = 0,5 
– groepen 4 t/m 8 gemiddeld 2,5 minuten in periode van 10 minuten = 0,25 
– kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = 0,25 

Omdat er vaak meerdere kinderen tegelijk gebracht worden met dezelfde auto geldt er een reductiefactor voor het aantal kinderen per auto.

Parkeerbehoefte Basisschool
Uitgangspunten
Groep Basisschool groepen 1 t/m 3
Percentage leerlingen met de auto 60%
Reductiefactor parkeerduur 0.5
Reductiefactor aantal kinderen per auto 0.75
Groep Basisschool groepen 4 t/m 8
Percentage leerlingen met de auto 40%
Reductiefactor parkeerduur 0.25
Reductiefactor aantal kinderen per auto 0.85

Parkeerbehoefte Kinderdagverblijf (KDV)

Parkeerbehoefte Kinderdagverblijf (KDV)


Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2024 Verkeersontwerpen.nl

Thema door Anders Norén