Verkeersontwerpen.nl

Voorbeelden, tips en aanbevelingen

Hellingen voor fietsers en voetgangers.

Inleiding Hellingbaan Calculator

Inleiding

Deze calculator helpt bij het berekenen van de lengte van een hellingbaan voor fietsers, inclusief de top- en voetbogen. De berekening houdt rekening met de Z-waarde, die de zwaarte van de helling aangeeft. Een lagere Z-waarde betekent een langere en minder steile helling, terwijl een hogere Z-waarde een kortere en steilere helling impliceert. De standaard streefwaarde voor Z is 0.075, de maximale Z-waarde is 0.200, en de minimale Z-waarde is 0.0333.

De Z-waarde wordt berekend met de volgende formule:

Z = (H / L)^2 * L = H^2 / L

Hierbij is H de hoogte die overbrugd moet worden en L de lengte van de helling. Deze waarde helpt om de steilheid van de helling te bepalen in relatie tot de lengte en daarmee de inspanning die een fietser moet leveren.

De top- en voetbogen zijn cruciale elementen in het ontwerp van een hellingbaan. Bij een ontwerpsnelheid van 30 km/u wordt een straal van 20 meter aanbevolen voor zowel de top- als de voetboog. Deze waarden kunnen worden aangepast afhankelijk van de specifieke ontwerpeisen en omstandigheden.

Om de lengte van een hellingbaan te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

L_helling = H^2 / Z

Hierbij geldt dat bij een hoogteverschil groter dan 5 meter een bijna horizontaal vlak van 25 meter wordt toegevoegd voor rustpunten voor fietsers.

Als voetgangers ook gebruik maken van de helling, wordt het maximale hellingspercentage beperkt tot 4% (1:25). Dit zorgt ervoor dat de helling ook voor voetgangers veilig en comfortabel is. Indien dit maximale hellingspercentage van toepassing is, wordt de Z-waarde dienovereenkomstig aangepast om ervoor te zorgen dat de helling niet steiler is dan 4%.

Helling Calculator

Helling Calculator

Resultaten

Bij hoogteverschillen groter dan 5 meter hebben fietsers rustpunten nodig. Dit zijn horizontale vlakken van 25 meter lang. Dit is nog niet meegenomen in de bovenstaande berekening.

© 2024 Verkeersontwerpen.nl

Thema door Anders Norén