Verkeersontwerpen.nl

Voorbeelden, tips en aanbevelingen

Uitzichtdriehoeken

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat men voldoende zicht heeft op het kruispunt om nog veilig tot stilstand te komen. Hiervoor kunt u het stopzicht berekenen.
De lengte die een voertuig nodig heeft om tot stilstand te komen is afhankelijk van een aantal factoren:
· snelheid van het voertuig
· reactiesnelheid van de bestuurder
· remvertraging

De alertheid van de bestuurder is uiteraard van invloed.

op de reactiesnelheid. Als men is afgeleid door telefoon of andere zaken zal men trager reageren.
In de onderstaande tabel is uitgegaan van een reactietijd van 1,5 seconden en een remvertraging van 2 m/s2.

Uitgangspunten:    
Reactietijd 1,5 s  
Vertraging 2 m/s2  
       
Snelheid Stopzicht Reactieweg Vertragingsweg
(km/u) (m) (m) (m)
10 6,1 4,2 1,9
15 10,6 6,3 4,3
20 16,0 8,3 7,7
25 22,5 10,4 12,1
30 29,9 12,5 17,4
40 47,5 16,7 30,9
50 69,1 20,8 48,2
55 81,3 22,9 58,4
60 94,4 25,0 69,4

Op basis van de bovenstaande tabel kan men een uitzichtdriehoek maken. Vooral binnen de bebouwde kom is de beschikbare ruimte vaak schaars. In deze driehoek kan men daarom 2 verschillende zones onderscheiden: een obstakel-vrije zone en een transparante zone.

In de obstakel-vrije zone mogen alleen zaken staan die nodig zijn voor de verkeersveiligheid (zoals verkeersborden en lichtmasten). Er mogen géén bomen, geparkeerde auto’s, kliko’s etc. staan. De obstakel-vrije zone zet men uit op basis van het stopzicht van de kruisende weg en de vertragingsweg van de voorrangsweg.
In de transparante zone mogen geen gebouwde objecten staan zoals woningen, schuurtjes etc. Wel kunnen hier bomen of andere ‘smalle objecten’ staan. De transparante zone zet men uit op basis van het stopzicht van de kruisende weg en het stopzicht van de voorrangsweg.
Het uitzicht wordt op basis van de ontwerpsnelheid bepaald. Dit heeft uiteraard een groot effect, zie hiervoor de onderstaande afbeelding.

Hierin staan voor twee ontwerpsnelheden de ideale uitzichtdriehoeken uitgezet. Deze situatie kan zich voordoen in een 30 km/u zone. Zonder snelheidsremmende maatregel zou je uit moeten gaan van 30 km/u. De driehoek is dan vanuit de assen van de rijbanen 29,9 meter. Wanneer de snelheid op het kruisingsvlak kan worden teruggebracht tot 20 km/u, bijvoorbeeld door het toepassen van een plateau, kan de driehoek uitgezet worden met afstanden van 16 meter.

Niet alleen bij kruispunten waar auto’s elkaar tegen kunnen komen is uitzicht belangrijk. Ook bij voetgangersoversteken is dit belangrijk, ondanks dat men er vaak vanuit gaat dat voetgangers stilstaan aan de kant van de weg.
In de onderstaande animatie zijn 3 foto’s achter elkaar geplakt. Deze foto’s zijn binnen een seconde gemaakt vanuit de positie van een kind bij een voetgangersoversteek op 1 meter van een zebra. De auto die eerst nog achter de boom zat, is binnen een seconde bij de oversteek! Obstakels zoals bomen kunnen dus gevaarlijk zijn.

Rekentool Uitzichtdriehoeken
Met deze tool kunt u uitzichtdriehoeken berekenen op basis van stopzicht: Rijcurve_nl_stopzicht_v2.xls (214KB)
DWG bestand uitzichtdriehoeken: Uitzichtdriehoeken in dwg (111.64KB)

De geschatte stopafstand is: meter.

© 2024 Verkeersontwerpen.nl

Thema door Anders Norén